Yönetim Üzerine Kısaca

0

Human Resources HR management Recruitment Employment Headhunting Concept.

Reading Time: 3 minutes

“YÖNETİM insanlara ilişkin bir şeydir, görevi, insanları ortak performansı başarabilir duruma getirmek, onların güçlü yanlarını etkili kılmak, zayıflıklarını da önemli olmaktan çıkarmaktır.”

Peter F. DRUCKER

İnsan ve insan gruplarının ortak amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelip işbirliği,  işbölümü yaptıkları her yerde yönetim olgusu mevcut olup, buna bağlı olarak yöneten ve yönetilen ayrımları da hep var olmuştur. Bu durum insan ilişkilerinin olduğu her yerde yönetiminde olduğunu gösterir.

Tarihçiler, yönetim anlayışının ilk çağlarda yaşamış düşüncesinin ilk çağda yaşamış medeniyetlerde bile olduğunu ve zamanla gelişme gösterdiğini ortaya koymuşlardır.  En genel anlamıyla yönetim, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır.

Yönetim iktisatçılar için, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.  Örgüt ve yönetim üzerinde çalışan uzmanlar ise yönetimi bir yetki devri olarak tanımlarlar. Sosyologlar ise yöneticileri örgüte beyinlerini koyan seçkin kişiler olarak görmekte, bu nedenle yönetimi sınıf ve saygınlık sistemi olarak nitelendirmektedirler.

Geniş bir tanımıyla yönetim, bir kuruluşun veya kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için sahip olduğu kaynaklarını etkili ve verimli olarak kullanması sürecidir.

Yönetim; en küçüğünden en büyüğüne kadar (örneğin; aileden işletmeye, devletten uluslararası örgütlere kadar) tüm örgütlerde geçerli ve gereklidir.

Yönetimin özünde karar verme vardır. Günlük hayatta karşılaşılan sürekli değişik sorunları çözebilmek karar vermeyi zorunlu kılar. Gün boyunca sorunlar karşısında basit ya da karmaşık kararlar veririz. Karar verme olayı, akıl ve duyguların etkisinde gerçekleşir. Karar verme noktasında zaman önemli bir kısıtlayıcı faktördür. Mevcut kaynak bileşimi önemli bir faktördür. En iyi olarak verdiğimiz kararlar gerçekte en iyi olmayabilir, ama karar verme en uygun olanı seçebilmektir.  Alınan kararlar, akılcı olup, sorun çözmeye odaklanmalı; ölçülebilir faydalar sağlamalı. Aynı zamanda ileriye dönük olup, değişen şartlara kolay uyum sağlayabilmeli, esnek olmalı ve uygun maliyetli çözümler ürettiği takdirde başarıya ulaşır.

Yönetim düzeyine göre karar verme 3 ana başlık altında incelenebilir. Bunlar; Stratejik kararlar (Üst düzey kararlar), Yönetsel kararlar (Orta düzey kararlar), Eylemsel kararlar (Alt düzey kararlar)’dır.

Karar sürecinde bir takım riskler ve belirsizlik bulunduğundan bu süreçte bilgi önemlidir. Bilgi, yöneticinin karar aşamasında sonuca gitmesi için yol göstericidir. Bundan dolayı yöneticinin ihtiyacını karşıladığı sürece anlamlıdır.

İnsanın sosyal bir varlıktır ve tüm ihtiyaçlarını kendi çabalarıyla gidermesi mümkün değildir. Bu sebeple ihtiyaçları doğrultusunda devamlı birileriyle işbirliği ve dayanışma içinde olmayı arzular. Ortak bir misyon, vizyon, değerler ve amaçlar doğrultusunda takım çalışmasına ihtiyaç duyar. Kurum ve kuruluşlar içinde durum aynıdır.  Başarı tek başına düşünülmemelidir.  Birçok faktörün bir araya getirilmesiyle oluşur. Bir kuruluş/insan tüm unsurları bir araya getiremez. Bu nedenle başkalarının yardımına ihtiyaç duyar. Takımın her üyesi takımın başarısı için önemlidir. Takımların başarısı için takımın her üyesi önemlidir. Takım bir dişlinin çarkları gibidir. Bir çarkın görev yapmaması/yapamaması diğerlerini de etkiler.  Takımdaki her kişi uyum içinde çalışmalıdır. Takımın hedefleri gerçekçi ve çekici olmalıdır.

Bir kuruluşta, çalışanların çalışma isteği, yönetim tarafından harekete geçirildiği takdirde kuruluşa yeterli/gerekli faydayı sağlar. Çünkü kuruluşun sahip olduğu tüm varlıklar, ancak çalışanları aracılığıyla kuruluşun amaçlarına hizmet edebilmektedir. Yönetici, başta insan olmak üzere tüm kurumsal kaynakları amaçlar doğrultusunda işbirliği ve uyum içerisinde çalıştırabilen kişidir. Bir örgütteki insanlar ve insanlar arası ilişkilerinin kalitesi stratejik öneme sahiptir. Yönetimin, çalışanlarını tatmin ederek örgütün etkin ve verimli biçimde amaçlarına ulaşmasını sağlamak noktasında da bir takım sorumluluklara sahiptir. Bu sorumlulukları yerine getirirken amaç ve hedeflere yoğunlaşılması gerekir.

Amaç ve hedefler, yönetimin kapsamını oluşturan en önemli unsurlardır.  Amaçlar, kurumun gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda elde etmek istedikleri veya beklentileridir. Neyi, niçin, ne elde etmek için yaptıklarını belirtir. Hedefler ise daha kesin ve ölçülebilir özellikte olup genelde amaçların nicelik olarak belirtilmiş şeklidir.  içerisinde bulunduğuz organizasyonun amaç ve hedeflerinin doğru tahlil edilmesi ve bu doğrultuda gayret birliği oluşturulması yönetişimin temel hedefi olmalıdır.

İçerisinde bulunduğumuz bu günlerde az önce sıraladığım hususları tüm yöneticilerin tekrar hatırlaması ve coronavirüs’lü dünyada evden çalışmak noktasında yenilikçi tedbirler geliştirerek yönetimin etkinliğini artırması son derece önemlidir. gerek bundan sonraki süreçte normale dönüş için gerekli tedbirlerin alınmasında gerekse devamında bu sürecin bize düşündürdükleri ile beraber daha efektif ve daha verimli bir organizasyon kültürünün oluşturulmasında yönetimin temel esasları unutulmamalı ortaya konulacak yenilikçi çözümlerde konunun esasından sapılmamalıdır.  Uzaktan çalışarak ve evde kalarak insanoğlunun doğaya olumsuz etkilerinin azaltılmasının yanında maliyet etkin ve efektif hareket ediklebildiğinin farkına varıldığı günümüzde insanlığın değişim için bir dönüm noktasında olduğunu görüyorum. Bu değişim ve dönüşümde, ister yönetici formasyonunda olalım ister sadece aday olalım bulunduğumuz organizasyon ve ülkemiz için yapabileceklerimiz kafamızı meşgul ettikçe farkındalık içerisinde olarak geleceğe hazır olmamıza engel hiçbirşey olmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle selamlar saygılar sunuyor, sağlıklı günler diliyorum.

About The Author

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.