MajorScope

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 1 ay önce

  Bu talebe karşılık vermek için beslenme, fizik egzersiz ve cerrahi alanlarında çeşitlilik gösteren büyük bir arz var. İspanya Onkolojik Araştırmalar Merkezi’nden Dr. Manuel Serraso’nun tespiti çok doğrudan, aç […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 1 ay önce

  Sağlıklı ve uzun yaşamak konusunda yapılan araştırmalar insanın hayat süresinin üst sınırı olup olmadığı konusunu düşündürür.  Science dergisinde yayınlanan bir araştırma böyle bir sınırın olmadığını bildir […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 2 ay önce

  İnsanlar temel inançları ile çelişen bir durumla karşılaşırlarsa, aşırı bir rahatsızlık ve zihinsel stres yaşarlar. Buna bilişsel çelişki (cognitive dissonance) denir. Leon Festinger’in bilişsel çelişki ku […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 2 ay önce

  Mutluluk ve anlam arayışının felsefede çok eskilere dayanan bir geçmişi vardır. Antik dönemde iyilik hali iki kavram altında incelenir. Birincisi hazzın karşılığı olan “hedonia”, diğeri anlamlılığın karşılı […]

 • MajorScope Boş İnsan yazısına yorum yaptı 1 yıl 2 ay önce

  Bu güzel dilekleriniz için müteşekkirim. Sizin gibi kıymetli bir büyüğümüzden bu gibi iltifatları almak motivasyonumuzu artırıyor. Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum.

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 2 ay önce

  Günlük dilde küçültücü bir anlam taşıyan “sürü psikolojisi” kavramı ilk olarak 1848′de Amerika’da kullanılmıştır. Dan Rice adında bir palyaço yerel bir seçimde bindiği bando arabasında (bandwagon) çıkardığı gürült […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 3 ay önce

  Güvenliweb.org’un Şubat 2022 verilerine göre mobil telefon kullanan sayısı 78 milyon, internet kullanımı 70 milyon, aktif sosyal medya kullanıcısı 69 milyon kişi internet kullanımı günde ortalama 8 saat ve sosyal […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 3 ay önce

  Son yirmi yıldır liderlik ve yöneticilik konusundaki çalışmalarımı ağırlıklı olarak değerler ve hayatın anlamı üzerine sürdürüyorum. Çünkü iki-üç günlük liderlik veya yönetim becerileri eğitimlerinin katılımcılar […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 4 ay önce

  Pandeminin getirdiği değişiklikler ve yapay zekâ; otomasyon ve dijital teknolojilerin dördüncü sanayi devrimine geçişte, yarının iş ortamını hazırlamak için fırsat olabilir. Erken bir uyum sürecine girerek […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 4 ay önce

  Öte Evren Ne Getirecek?

  Metaverse’ün bir moda ve geçici heves olduğunu düşünenler de var. İngiliz Daily Mail gazetesi 2000 yılı 5 Aralık’ta “Internet ‘may be just passing fad as millions give up on it’ “ (inter […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 4 ay önce

  Orta Asya’da atalarımdan günümüze gelen bir söz var. “Göz ola dağın ardını göre, akıl ola başa geleceği bile…” Yaptığı mizah ve performansı, bize yansıyan görüntülerde, zaman zaman sululuk düzeyini aşan bir kom […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 5 ay önce

  Zekâ problem çözme becerisidir. İnsan bir sorunla karşılaştığı zaman eğitimde kazandığı bilgileri hatırlar, geçmiş yaşantılarını tarar ve durum değerlendirmesi yaparak bir karar verir. Yapay zekâ da bir örüntü ta […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 6 ay önce

  İnsan kaynakları alanındaki çalışanlarla yapacağınız herhangi bir 15 dakikalık sohbette “yetenekli çalışanları bulmak”, “yeteneği elde tutmak”, yetenekli çalışanlar için gelişim programı yapmak”, “kurumun […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 6 ay önce

  Öte Evrende Var Olmanın Muhtemel Sonuçları

  Bu âlemde gezmek ve para harcamak dünyaya bıraktığımız atıkları azaltabilir. Eğitim alanındaki uygulamalar büyük bir atılım yaratabilir. Can sıkıntısını ortada […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 6 ay önce

  Aşırı İnternet Kullanımı ve Oyun Tutkunlarının Kişilik Özellikleri

  Konumuz Metaverse’ün insan psikolojisiyle ilişkisi. İnsanların büyük çoğunluğu henüz pahalı donanımlar gerektiren Metaverse’ün derinlikle […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 7 ay önce

  Dünyada önde gelen bir gündem maddesi olan metaverse konusundaki gelişmeler bizi ne kadar ilgilendirmeli? Türkiye bu teknolojiyi kullanmak için gerekli altyapıya ne ölçüde sahip? Bunun için Türkiye’ni […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 7 ay önce

  İnsanlık tarihinde, tek bir insanın hayat süresi içinde yaşanan ve bütünüyle yaşamı farklılaştıran iki büyük değişim gerçekleşmiştir. Bunu anlayabilmek için 1900 yılında şehrin merkez meydanını gören bir evin […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 8 ay önce

  İyilik hali kavramı Cambridge sözlüğünde, “kendini sağlıklı ve mutlu hissetme durumu” olarak açıklanır. Bu kavramın içine akıl ve ruh sağlığı, yüksek yaşam doyumu, refah, anlam duygusu ve stresle başaçıkma beceri […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 9 ay önce

  İnsanların büyük çoğunlukla dar bir çevrede ve yalnızlık içinde yaşadığı Anglo-sakson kültürünü esas alan batı kaynaklı araştırmalar, aile dışındaki kişilerle sosyalleşmeye büyük önem verir. Örneğin Gallup Sağlık […]

 • MajorScope yeni bir yazı yazdı 1 yıl 9 ay önce

  Nazi döneminde Almanya’da yaşayan bir din adamı olan Bonhoeffer’e göre budalalık kötülükten tehlikelidir. Boenhoffer, kilisenin ve aydınların sindiği bir dönemde Hitler’e karşı çıkmayı ahlaki bir misyon olar […]

 • Daha fazla yükle