Gulcin Ozdemir

Sinema-Televizyon dalında doktora derecesi sahibi Özdemir, pozitif bilimlerin yanı sıra metafizik üzerine araştırıp düşünürken ilhamını felsefi düşünce yaklaşımlarından almaktadır. Deneysel şiirler yazan yazar,hayatın özünün felsefe olduğunu düşünmektedir.