Boş İnsan

Reading Time: 4 minutes Ahlaki gelişim, kişinin doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü ayırt etmesine kendi değer yargılarını oluşturabilmesine ilişkin geçirdiği aşamaları içerir. Kohlberg, ahlak gelişimini; gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olarak üçe ayırmıştır. Gelenek öncesi düzeyinin ceza-itaat ve çıkarcılık evrelerinin olduğunu, polis yoksa kırmızı ışıkta geçmenin, kontrol eden yoksa kuralları çiğnemenin bu dönemde gerçekleştiğini, çıkarcılık evresinde şark kurnazı misali […]

Continue Reading