Geleceğin Muharebe Konsepti

15 Ağustos 2018 Muzaffer Unsaldı 0

Çok kutuplu dünya ve devlet dışı aktörlerin savaş stratejisindeki başat rolü, uzun zamandır bilinen çoğu devlet doktrinini etkisiz kıldı. Geleneksel anlamda kabul gören birçok gerçeklik, […]

Üstel Bir Dünya

8 Ağustos 2018 Emrah Haluk AKDERE 0

Tarihsel veriler, yarı iletken karmaşıklığı işaret eden Moore Yasası’ndan daha öte üstel kalıpları gösterir. Örneğin Amerikan Patent Ofisi tarafından tanımlanan yıllık “önemli keşif” sayısı 1750’den […]